ข่าวประชาสัมพันธ์

💂‍♂️อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันคล้านวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี 💂‍♀️

💂‍♂️อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันคล้านวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี 💂‍♀️

📅 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี พร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พร้อมใบประกาศ และทุนการศึกษาฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อสังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมีการเดินสวนสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการแสดงชุด “ควบคุมฝูงชน” 💂‍♀️
💂‍♂️ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาฯ ดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์🛡

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)