ข่าวประชาสัมพันธ์

👒 ประชุม เตรียมความพร้อมสู่ OTOP Midyear🛍

👒 ประชุม เตรียมความพร้อมสู่ OTOP Midyear🛍

📅 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2019  โดยเน้นย้ำ ข้อปฏิบัติในการร่วมงาน ฯ  และเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวไทย  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 👛

(Visited 1 times, 1 visits today)