ข่าวประชาสัมพันธ์

🍭 คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 👧

🍭 คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 👧

🍭 คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 👧

📅 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562    พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯระดับจังหวัด  โดยนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์   ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ     ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

🕛 ภาคเช้า  ลงพื้นที่คัดเลือก ณ บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน  โดยมีนายอำเภอตรอน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร ประชาชนให้การต้อนรับ

ภาคบ่าย  ลงพื้นที่คัดเลือก ณ บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา โดยมีนายอำเภอท่าปลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร ประชาชนให้การต้อนรับ  🏡

(Visited 1 times, 1 visits today)