ข่าวประชาสัมพันธ์

🙏พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ พระยาพิชัยดาบหัก 💮

🙏พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ พระยาพิชัยดาบหัก 💮

🌓 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562   พล.อ.สำเริง  ศิวาดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหัก

🍂พร้อมนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชน  ร่วมพิธี

🌼 ในการนี้ นายจักรพงษ์  เทียมเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธีอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ⛺

 

📣สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)