ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉เริ่มแล้ว!! “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562”🎊

🎉เริ่มแล้ว!! “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562”🎊

📆วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562” พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลผลิตลางสาด ลองกอง และกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของลางสาด ลองกอง และสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมากขึ้น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก🎈

🍍ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🍜

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)