ข่าวประชาสัมพันธ์

🏕 พจ.อุตรดิตถ์ ร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP 🛍

🏕 พจ.อุตรดิตถ์ ร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP 🛍

📆 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการ เยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดอุตรดิตถ์ OTOP นวัตวิถี และบูทจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562” ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🎉

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)