ข่าวประชาสัมพันธ์

👜 พช.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่งาน OTOP City 🛍

👜 พช.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่งาน OTOP City 🛍

📅วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบแนวทางการพัฒนาและต่อยอดสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล แก่คณะกรรมการเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการและคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมมหกรรม OTOP City 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 🏢🏙

👩‍🦰ในการนี้ นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน Otop ร่วมรับฟังและชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 73 คน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🤝

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)