ข่าวประชาสัมพันธ์

📍พช.อุตรดิตถ์ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานเดือนพฤศจิกายน 👫

📍พช.อุตรดิตถ์ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานเดือนพฤศจิกายน 👫

📆วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2562 เพื่อติดตาม สรุปการดำเนินงานเดือนตุลาคม และวางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 📝

📑 ก่อนวาระการประชุม มีการมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน จำนวน 7 คน

👩 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 💐

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)