ข่าวประชาสัมพันธ์

📚 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. 🖥

📚 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. 🖥

📆วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน 🔎

🖥ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนมาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์💻

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣

(Visited 1 times, 1 visits today)