ข่าวประชาสัมพันธ์

💐หอการค้าแฟร์ อาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ 🧥

💐หอการค้าแฟร์ อาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ 🧥

📆วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ ปี 2562 เทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก 🛍

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ เวทีกลางถนนประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 🎉

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣

(Visited 1 times, 1 visits today)