ข่าวประชาสัมพันธ์

💻 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมการประชุม Morning Brief 🖥

💻 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมการประชุม Morning Brief 🖥

📆วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 23/2562 โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนัก กอง ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน 📚

🙋ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🔌

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)