ข่าวประชาสัมพันธ์

🤝พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่ บนระเบียง LIMEC 🚊

🤝พช.อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่ บนระเบียง LIMEC 🚊

📆วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองชายแดนภูดู่ บนระเบียง LIMEC เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟลาว-จีน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นดังนี้
📌”รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น โครงการศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และความมั่นคง จากโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเลย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
📌”รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น โครงการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2” โดย ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 👫

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องคัทลียา 2 ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 🏨

📣 สถานีข่าว พช.CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)