ข่าวประชาสัมพันธ์

👩‍💻พช.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมงานครบรอบ 51 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 👫

👩‍💻พช.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมงานครบรอบ 51 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 👫

📅วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
📌 กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
📌 กิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์
📌 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับผู้นำ อช.ดีเด่นประจำปี 2562
📌 กิจกรรมการจัดนิทรรศการของผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2562

👩‍🦰โดยมี นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานดังกล่าว ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🤝

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)