ข่าวประชาสัมพันธ์

👫 พช.อุตรดิตถ์ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้กำลังใจ จนท. เยี่ยมเยือนกลุ่มอาชีพ และครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.🌷

👫 พช.อุตรดิตถ์ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้กำลังใจ จนท. เยี่ยมเยือนกลุ่มอาชีพ และครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.🌷

📅วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2561-2562 ในพื้นที่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

👩‍💼โดยมีนางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา ร่วมรับการติดตามและให้ข้อมูลการดำเนินงาน👨‍💼

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)