ข่าวประชาสัมพันธ์

💙 พช.อุตรดิตถ์ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด 🔍

💙 พช.อุตรดิตถ์ คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด 🔍

📆วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

📍1. บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
📍2. บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
📍3. บ้านห้วยเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

🤝โดยมี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร ประชาชนให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 📣

(Visited 1 times, 1 visits today)