ข่าวประชาสัมพันธ์

👜พช.อุตรดิตถ์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยเครือข่าย KBO 🧶

👜พช.อุตรดิตถ์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยเครือข่าย KBO 🧶

📅วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พิจารณาคัดกรอง กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ระดับ 1-3 ดาว (กลุ่ม Quadrant D) ที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) ซึ่งจะดำเนินการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍀

👫โดยมีตัวแทนพัฒนาการอำเภอ ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จาก 9 อำเภอ จำนวน 50 กลุ่ม นำเสนอข้อมูลผลงานผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🛍

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)