ข่าวประชาสัมพันธ์

📚 พช.อุตรดิตถ์ วางแผนขับเคลื่อนงานเดือนธันวาคม 🗂

📚 พช.อุตรดิตถ์ วางแผนขับเคลื่อนงานเดือนธันวาคม 🗂

📆วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนธันวาคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2562 และวางแผนขับเคลื่อนงานในเดือนธันวาคม 2562 🍃

👩โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์💬

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)