ข่าวประชาสัมพันธ์

🎊 ยินดีต้อนรับ สู่บ้านพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์💐

🎊 ยินดีต้อนรับ สู่บ้านพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์💐

📆วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

💐1. นางสาววนิดา สวนเอก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านโคก
💐2. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอฟากท่า
💐3. นายอนุพงศ์ นาจรัส ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอน้ำปาด
💐4. นางมณีพร วุฒิศรี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน
💐5. นายวิรัตน์ สร้อยสุด ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลับแล
💐6. นางสาวสมบัติ บางเหลือ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอตรอน
💐7. นางสาวเพ็ญจันทร์ รินสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
💐8. นางสาวสุรีนันท์ มานะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก
💐9. นางสาวสาวิตรี เม่นสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
💐10. นางสาวณัฐธยาน์ เขื่อนเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา
💐11. นายสมบัติ จูเปาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 🍭

👨ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ 👩

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)