ข่าวประชาสัมพันธ์

🏃‍♀ก้าวคนละก้าว …ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ (ภาคเหนือ)🏥

🏃‍♀ก้าวคนละก้าว …ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ (ภาคเหนือ)🏥

📆วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะทำงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าว #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ (ภาคเหนือ) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก แล้วไปจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และสิ้นสุดโครงการฯ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 🏆

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)