ข่าวประชาสัมพันธ์

🖋พช.อุตรดิตถ์ จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดิน 🤝

🖋พช.อุตรดิตถ์ จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดิน 🤝

📅วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ร่วมลงนาม จำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน🏢

🌹กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ในแผ่นดิน ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทย ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย การส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ และให้เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 🧶🧵

👩‍🦰ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมลงนามพิธีดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 💑

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)