ข่าวประชาสัมพันธ์

🏆เครือข่าย KBO ระดับจังหวัด คัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่ม Quadrant D เพื่อการต่อยอดและพัฒนา 🎖

🏆เครือข่าย KBO ระดับจังหวัด คัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่ม Quadrant D เพื่อการต่อยอดและพัฒนา 🎖

📆วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัด จำนวน ทั้งสิ้น 32 คน ร่วมพิจารณาคัดเลือก กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ระดับ 1-3 ดาว (กลุ่ม Quadrant D) ที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จำนวน 20 กลุ่ม จากกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 30 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 🏆

🖇1. ประเภทของใช้ 6 กลุ่ม
🍽2. ประเภทอาหาร 8 กลุ่ม
🥤3. ประเภทเครื่องดื่ม 2 กลุ่ม
🧵4. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 กลุ่ม

👫โดยมี ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP นำเสนอข้อมูลผลงานผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🌸

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)