ข่าวประชาสัมพันธ์

🖍รอบตัดสิน!! การประกวดร้านอำเภอ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ปี 2563 ⚔️

🖍รอบตัดสิน!! การประกวดร้านอำเภอ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ปี 2563 ⚔️

🎯วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการประกวดร้านอำเภอ นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เดินเยี่ยมชมร้านค้า และให้คะแนนการประกวดร้านรอบตัดสิน ทั้ง 9 อำเภอ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตตลักษณ์ ชุมชน คนอุตรดิตถ์ @รักนะอุตรดิตถ์ ” ภายในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดที่สำคัญดังนี้ คือ การจัดภูมิทัศน์ การจัดร้านที่สื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 👩‍❤️‍👨🧶

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)