ข่าวประชาสัมพันธ์

💃แพรพรรณอุตรดิตถ์ วิจิตรงาม 3 วัฒนธรรม♀

💃แพรพรรณอุตรดิตถ์ วิจิตรงาม 3 วัฒนธรรม♀

📅 วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการเดินแบบผ้าไทยมหากุศล “แพรพรรณอุตรดิตถ์ วิจิตรงาม 3 วัฒนธรรม” ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดหมุนเวียน อีกทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และจัดหารายได้เพื่อมอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป 💃

👉 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมเดินแบบกิจกรรมดังกล่าว ณ เวทีกลางงานพระยาพิชัยและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก 👏

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)