ข่าวประชาสัมพันธ์

📝คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามกิจกรรมสตรี 👭

📝คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามกิจกรรมสตรี 👭

📆วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบแนวทางและชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางยุพิน ท้าวเทพ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้ 👉
🌼1.การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
🌼2.หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2563 (หนี้เดิม) จำนวน 94 โครงการ และ (หนี้ใหม่) จำนวน 251 โครงการ
🌼3.การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
🌼4.การพิจารณาบริหารจัดการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌼5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 2,239,270 บาท และประเภทเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า) จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 474,440 บาท💰

📚ในการนี้นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 👩‍❤️‍💋‍👩

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)