ข่าวประชาสัมพันธ์

🏆ผลการประกวดร้าน!! งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 63⚔️

🏆ผลการประกวดร้าน!! งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 63⚔️

📅วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบรางวัลในการประกวดร้านอำเภอ ณ เวทีร้านเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
👉ผลการประกวดร้านอำเภอดังนี้ 🎊
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอท่าปลา
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอลับแล
🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย อำเภอตรอน อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน และอำเภอบ้านโคก

📌ต่อจากนั้น คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินเยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ผู้จำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น สินค้าเกษตรแปรรูป และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ภายในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมประธานเครือข่าย Otop นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ สนามกีฬาหน้าพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🥁

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)