ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พจ.อุตรดิตถ์..ร่วมประชุมบริหารกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ🌱

🌈พจ.อุตรดิตถ์..ร่วมประชุมบริหารกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ🌱

📆วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมคือ
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
1.โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท
2.โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท💰

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)