ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563📹

🌈พช.อุตรดิตถ์…ติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563📹

🖥วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ด้วยสภาผู้แทนราษฎร กำหนดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามเตรียมข้อมูลนำเสนอในกรณีที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของจังหวัด ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 📺

🖊ในการนี้นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 📚

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)