ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พจ.อุตรดิตถ์..ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562🏅

🌈พจ.อุตรดิตถ์..ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562🏅

📆วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวน 15 หน่วยงาน รวม 16 คน

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)