ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…จัดทำคลิปวิดีโอกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ🖥

🌈พช.อุตรดิตถ์…จัดทำคลิปวิดีโอกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ🖥

📅วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายนิรุตติ์ ชื่นวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวรัตนา อ่อนกลั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

📌ในการนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการดำเนินงาน

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)