ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ🍆🌱

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ🍆🌱

🎯วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ (เพิ่มเติม) ในการขับเคลื่อนงานโครงการการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

📍1.กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
📍2.กลุ่มไข่เค็มกะทิสมุนไพรซุปเปอร์จิ๋ว หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก
📍3.กลุ่มผลไม้แปรรูป/สับปะรด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด

📌ในการนี้ พัฒนาการอำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมติดตามฯ

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)