ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด📖

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด📖

📅วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนบริษัทประชารัฐฯ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3

📌ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)