ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ🍆🌱

🌈พช.อุตรดิตถ์..ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ🍆🌱

📅วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ (เพิ่มเติม) ในการขับเคลื่อนงานโครงการการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอลับแล จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและไม้ผล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทุเรียนหลง หลิน หมอนทอง มะยงชิด กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด มะยงชิดลอยแก้ว

📌ในการนี้ นายวิรัช สร้อยสุด พัฒนาการอำเภอลับแล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมติดตามฯ

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)