ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์… Morning Meeting 🗂

🌈พช.อุตรดิตถ์… Morning Meeting 🗂

🎯วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม( Morning Meeting) ประจำสัปดาห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกัน

👩โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักงานตลาดรุ่นใหม่(otop) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์🍀

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)