ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าอุตรดิตถ์ อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์🧵

🌈พช.อุตรดิตถ์…ขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าอุตรดิตถ์ อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์🧵

🎯วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะและบรรยายพิเศษโครงการสืบสานผ้าอุตรดิตถ์ อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมให้ความรู้การทอผ้า 3 วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20- 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 🧶

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)