ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…จัดการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์🧶

🌈พช.อุตรดิตถ์…จัดการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์🧶

🧶วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าทอ 3 วัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้า โครงการประกวดผ้า “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ” ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 👕

🧵ในวันนี้มีการประกวดผ้าทอ 3 วัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 92 ผืน คือ 👉
📌วัฒนธรรมผ้าทอล้านนา จำนวน 31 ผืน
📌วัฒนธรรมผ้าทอล้านช้าง จำนวน 34 ผืน
📌ผ้าทอพื้นเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 27 ผืน

📝 โดยคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 3 ประเภทๆ ละ 5 รางวัล และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จะดำเนินการตัดสินสุดยอดผ้าทออุตรดิตถ์ ซึ่งผ้าชนะเลิศการประกวดจะได้รับโล่รางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงการค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 🧶

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)