ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “1 เดือน 1 องค์ความรู้” ประจำเดือนกรกฏาคม 2563📑

🌈พช.อุตรดิตถ์…เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “1 เดือน 1 องค์ความรู้” ประจำเดือนกรกฏาคม 2563📑

🎯วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “1 เดือน 1 องค์ความรู้” (โครงการริเริ่มสร้างสรรค์) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2563 โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย จัดทำองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาความรู้ในองค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ📸

📌โดยในวันนี้ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นหน่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ULEAD COREL VIDEOSTUDIO 📹

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)