ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า🙏

🌈พช.อุตรดิตถ์…ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า🙏

🎯วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร ณ บริเวณวัดกลิ่นลอยบุปผาราม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 💛

📌ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า👫

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)