ข่าวประชาสัมพันธ์

💛พจ.อุตรดิตถ์…ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว📢

💛พจ.อุตรดิตถ์…ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว📢

🎯วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี2562 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเฉลิมราชย์ – พาดวารี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🌁

📌 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 💛

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)