ข่าวประชาสัมพันธ์

📰พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563📑

📰พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563📑

🗓วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 📝

👩 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 📚

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)