ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563🙏

🌈พช.อุตรดิตถ์…รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563🙏

🎯วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเพื่อรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ภายใต้โครงการ “รวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” 💛

📌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ภาคส่วนราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 9 อำเภอ

👩ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย เครือข่ายผู้นำชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ และมีผู้สมัครใจเข้ารับบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 62 คน สามารถบริจาคได้ 34 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาค 15,300 ซีซี.❤️

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)