ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ประชุมคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปี 2564

พช.อุตรดิตถ์….ประชุมคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปี 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้น   ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)