ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พช.อุตรดิตถ์….มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.  เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธานมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวนิดา สวนเอก พัฒนาการอำเภอบ้านโคก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก ร่วมมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและด้วยโอกาส จำนวน 11 คน จำนวน 11 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  ณ โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)