ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.อุตรดิตถ์….ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” กิจกรรมอาสาพัฒนาคลองชายเขต  ณ บริเวณคลองชายเขา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)