ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์….ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรค COVID 19 เร่งด่วน

พช.อุตรดิตถ์….ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรค COVID 19 เร่งด่วน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นายณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรค COVID 19 เร่งด่วน  โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)