พช.อุตรดิตถ์… ประชุม Morning Meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม (Morning Meeting) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนงานขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

📍1.การวางแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 1/2564

📍2.การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📍3.การรับสมัครโครงการ Young Design จังหวัดอุตรดิตถ์

📍4.การชี้แจงการขับเคลื่อนงานของแต่ละกลุ่มงานฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกัน

📍5.การบริหารงานบุคคลของแต่ละกลุ่มงานฯ พร้อมมอบให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

📍6.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายกรกฎ เผือกผ่อง  มารับตำแหน่งนักจัดการทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

📝

📌โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์🍀

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)