พช.อุตรดิตถ์… ประชุม Morning Meeting

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม (Morning Meeting) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนงานขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

📍1.การวางแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 1/2564                                                                                                                          📍2.มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้บุคลากรในสังกัดฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

📍3.การขับเคลื่อนโครงการไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

📍4.การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564📝

📌โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)