พช.อุตรดิตถ์…ร่วมการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้  นางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)