พช.อุตรดิตถ์… ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา13.30​ น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายผล​ ดำธรรม​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจำปี 2564 ครั้งที่2/2564

ในการนี้นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ  เข้าร่วมการประชุมฯ

โดยจังหวัดอุตรดิตถ์  กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติไทยและเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้สร้างวีรกรรมต่อสู้กับข้าศึกศัตรูผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างองอาจกล้าหาญ จนได้รับการยกย่องเชิดชูสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมทั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้สำหรับกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีคณะกรรมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมกันหารือและกำหนดรายละเอียดงานในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดค่าใช้จ่าย นำเสนอในที่ประชุม(double arrow right)และกำหนดการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมกับวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 17​ ธันวาคม 2563​

ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)