พช.อุตรดิตถ์… ประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ตามโครงการ CDD Young Designer Contest

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด CDD Young Designer Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ดูดี ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERWEAR” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยการประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงจากนักออกแบบรุ่นใหม่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รุู้จักในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุ 15 – 30 ปี เข้าร่วมการประกวด จำนวน 7 ราย    โดยผลการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ตามโครงการ CDD Young Designer Contest จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวสิมิลัน  ศรีพูล ชื่อผลงาน ชุดหลงลับแล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  และเข้ารับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1  ได้แก่ นางสาววศินี  อักษรไทย  ชื่อผลงาน จั๋วฝ้ายลายคราม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                                                   รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2  ได้แก่ นายสภารัฐ  สอนภา ชื่อผลงาน ชุด 3 วัฒนธรรม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)