ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 (การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564)

พช.อุตรดิตถ์… ร่วมประชุมคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563 (การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564)

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวันทนา  ดำธรรม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563  (การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564)  ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นางปัทมาวดี สุปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)